• Budovy
 • Lidé
 • Poradenství
 • Regálové systémy
 • Dopravníky pro sklad
  a výrobu
 • Zařízení pro identifikaci
  a sběr dat
 • Automatizace skladů
 • Manipulační technika
 • Informační systémy
 • Financování
 • Sklad Váš partner pro komplexní dodávku v oblasti logistiky
1

Budovy

Zajištění výstavby nové skladové nebo výrobní haly. Zprostředkování pronájmu nebo prodeje průmyslových nemovitostí, vyhledání vhodného pozemku pro záměr a poskytnutí komplexní správy nemovitosti a to kdekoliv.
4

Regálové systémy

Průmyslové regály pro skladování standardních i atypických palet, kartonů, dlouhých předmětů, volně loženého materiálu včetně pestrého příslušenství a služeb od prvotního projektu až po dodávku, instalaci a následný servis.
6

Automatizace skladů

Automatizované systémy pro skladování a manipulaci s materiálem a zbožím.
2

Lidé

Zajištění interní logistiky kompletním outsourcingem včetně personálu. Převzetí zaměstnanců, zvýšení jejich motivace, prohlubování kvalifikace a dosažení maximálního pracovního výkonu.
10

Dopravníky pro sklad a výrobu

Řízení a ovládání dopravníků. Vychystávací a transportní systémy, třídící linky.
7

Manipulační technika

Elektrické, dieselové a plynové vysokozdvižné vozíky, skladová a vychystávací technika, inteligentní tažné soupravy, prodej použité techniky, pronájem strojů včetně obsluhy. Technické kontroly, školení řidičů.
9

Financování

Zajištění financování projektů – finanční a operativní leasing, úvěr, dlouhodobé pronájmy.
3

Poradenství

Rozbory stávajících stavů logistiky, audity, analýza všech kroků, procesů, materiálových a informačních toků. Popsání současných nákladů a navržení možných zdrojů úspor při vyšší efektivitě.
5

Zařízení pro identifikaci a sběr dat

Snímače čárových kódů, mobilní terminály a síťové prvky. Pick by light, Pick by Voice, RFID, čárové kódy, tiskárny.
8

Informační systémy

Řízení logistiky a výroby informačními systémy WMS, MES, APS, QMS, EDI, ERP. Komplexní integrace, poradenství a implementace pokročilých řešení.