Budoucí trendy v klíčových oblastech interní logistiky

Autor článku: Petra Troblová 9. 6. 2023

Současná doba akceleruje směřování interní logistiky k automatizaci skladů. Do pěti let chce podle nedávné studie Trendy v české logistice 2022, kterou realizoval SKLAD (Spolek Kompetentních Dodavatelů a Logistiků), částečně automatizovat 95 % oslovených firem z různých segmentů. Své uplatnění v této oblasti nacházejí roboty, strojové učení a detailní datová analytika skladu. Klíčovými tématy jsou také technologie pro vybavení a řízení skladu a jeho ostraha.

Automatizace skladů a náročnost výběru vhodné technologie

Automatizace procesů ve skladech je v dnešní době nezbytností, je hnacím motorem logistiky. Současně však přináší zvýšený tlak na firmy zavádět významné změny v procesech a definovat jasné kompetence v rámci týmů. Navzdory vysokým počátečním investicím s sebou automatizace nese nižší provozní náklady a vyšší výkonnost provozu.

Důraz na integraci nové technologie do stávajících byznys modelů ukazuje, že firmy zvažují, který způsob automatizace zvolit. „Přemýšlejí, jestli má být manipulace se zbožím řešena AGV, AMR vozíky nebo dopravníkovými systémy, nebo jestli se mají zapojit robotické manipulátory, regály s regálovými zakladači nebo pohyblivé regály. Zde se proto ukazuje výhoda na straně poskytovatelů komplexních řešení,“ říká Zdeněk Bláha, Managing Director, CEO ve společnosti Blumenbecker Prag.

„Firmy se potřebují stát méně závislými na lidské práci, více optimalizovat provoz skladu a snížit chybovost. To jsou faktory, které jsou pro firmy zásadní při výběru nových technologií do skladu. Jde zkrátka o investici, kterou nelze udělat bez strukturovaného plánu,“ přidává svůj pohled obchodní ředitel a prokurista firmy STILL ČR Tomáš Hnízdil.

Autonomní mobilní roboty a strojové učení – velcí pomocníci ve skladu

Nejaktuálnějšími tématy automatizace skladů jsou plně automatická manipulační zařízení a roboty. Marek Písečný, Channel Account Manager CZ & SK ze společnosti Zebra Technologies CZ, dodává: „Rozvoj autonomních mobilních robotů (AMR) využitelných pro mnoho operací v logistice, jako jsou vychystávání objednávek, hromadné vychystávání a doplňování a další postupy při přepravě palet, přináší firmám jasné benefity.“

V další fázi budou „na pořadu dne“ prediktivní analýza a strojové učení (machine learning). „Díky analýze historických dat o logistických operacích a strojovému učení pomáhá umělá inteligence defragmentovat skladové zásoby, dělit automatický sklad na jednotlivé zóny podle rychlosti obrátky zboží, nebo dokonce předpřipraví zboží pro první vychystávání již před zahájením směny,“ doplňuje Libor Mihalka ze společnosti LogTech.

„Vizí je hledat takové projekty a technologie, které přesně identifikují, co se ve skladu v reálném čase děje. K odbourání opakujících se činností, jakými je například skenování, pomůže komplexní přístup, kdy se data získají ze senzorů a kamer a dále se zpracují pomocí machine learning. Cílem je propojit lidi, počítačovou inteligenci a automatizační technologie v jeden funkční celek.“

Rostislav Schwob
, Supply Chain Solutions Director, Aimtec

SKLAD_trendy_graf

WMS pro řízení skladu jako součást digitalizační platformy

Ovládání automatizačních technologií a robotů je strategickou klíčovou dovedností budoucnosti, kterou musí reflektovat také Warehouse Management System (WMS) a jeho dodavatelé. „Automatizace může probíhat ve firmách plně nebo po určitých částech, do toho firmy plánují zapojit nové nebo stávající starší technologie od více dodavatelů. Bude nutné propojit všechny technologie s lidmi a vše řídit z jednoho místa“, sdílí svou představu Rostislav Schwob a dodává: „Vidíme WMS jako součást digitalizační platformy, která například přijímá a rozděluje úkoly pro jednotlivé zmíněné zdroje a řídí a monitoruje jejich činnosti.“

Analýza stavu a optimalizace skladu s externím dodavatelem

Množství poptávek po optimalizaci skladu s využitím chytrých technologií výrazně roste. „Rozhodujícím kritériem pro úspěšnost projektů je kvalitně připravená zadávací dokumentace, která vychází z profesionálně zpracované analýzy stávajícího stavu s doporučením vhodné technologie. Součástí musí být také plán rozvoje skladových kapacit na pět a více let,“ dodává Libor Mihalka. Otázkou je, zda je v silách logistického oddělení provést komplexní analýzu zároveň s jeho každodenními operativními činnostmi.

„Je vhodné uvažovat o zadání těchto úkolů externímu poskytovateli, který má dostatek zkušeností a know-how. I tak je nezbytné vytvořit na straně zadavatele projektový tým, který bude s externím dodavatelem spolupracovat na hledání správného řešení.“

Karel Šprojcar, ředitel, JK Logistika

Trendy v oblasti skladovacích prostor a ostrahy skladu

Intenzivnější automatizace a další inovace snižující provozní náklady provázejí také trh se skladovacími prostory. Kromě nich vidí vývoj v této oblasti Michal Bílý, Head of Research CEE ze společnosti 108 AGENCY, následovně: „Bude pokračovat trend zvyšování energetické nezávislosti. Instalace obnovitelných zdrojů energie, nejčastěji fotovoltaiky, pomůže snižovat náklady na energie a uhlíkovou stopu developerů i nájemců.“

Proces automatizace probíhá nejen v samotné logistice, ale i v ostraze. Nasazení inteligentních kamer, e-recepcí nebo e-vrátnic přináší úsporu nákladů na ostrahu a zvyšuje její efektivitu. Pavel Adamovský, generální ředitel společnosti SECURITAS ČR, uvádí konkrétní příklad: „Každý strážný má vždy mobilní zařízení se systémem, ve kterém eviduje své úkony. Pro provozovatele skladu to znamená okamžitý přístup ke všem datům, lepší plánování a konec papírování.“

Sdílejte článek


Napište nám

SKLAD

Petra Troblová

Managing Director

Zaujalo vás toto téma? Obraťte se na našeho odborníka, který s vámi vše rád probere.

Chci vědět více

Petra Troblová
loading