Prohlášení o ochraně osobních údajů:

Správcem webových stránek www.sklad.cz jsou společnosti, které jsou členy spolku SKLAD a které jsou zároveň správcem vašich osobních údajů.

Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat, a to buď vyplněním formuláře / odškrtnutím políčka / zasláním odvolání na níže uvedenou adresu sídla správce, nebo pomocí linku v e-mailové komunikaci.

Souhlas je udělen na dobu určitou, a to na 5 let od udělení souhlasu.

Máte právo:

  1. vzít svůj souhlas kdykoli zpět;
  2. požadovat po správci informaci, jaké osobní údaje o mě správce zpracovává;
  3. požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
  4. vyžádat si u správce přístup k mým osobním údajům a tyto aktualizovat nebo opravit;
  5. požadovat po správci výmaz mých osobních údajů; a
  6. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Veškerá tato práva mohou být vykonána prostřednictvím e-mailu na adresu: napiste@sklad.cz nebo dopisem společnosti AIMTEC a. s., U Prazdroje 2807/8, 301 00 Plzeň, Česká republika.

Máte právo obrátit se na oddělení odpovědné za ochranu osobních údajů v rámci Aimtecu na adrese dpo@aimtecglobal.com nebo právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů).


108 AGENCY, a.s.
Prohlášení o ochraně osobních údajů

AIMTEC a. s. a členové skupiny Aimtec
Prohlášení o ochraně osobních údajů

Blumenbecker Prag s.r.o.
Prohlášení o ochraně osobních údajů

HAPPY END CZ, a.s.
Prohlášení o ochraně osobních údajů

JK Logistika a.s.
Prohlášení o ochraně osobních údajů

LogTech, s.r.o.
Prohlášení o ochraně osobních údajů

STILL ČR spol. s r.o.
Prohlášení o ochraně osobních údajů

Potřebujete poradit?

Chci konzultovat řešení

Potřebujete poradit?
loading