HAPPY END

Už čtvrt století se věnujeme bezpečnosti, čistotě a ekologii provozu. Pomáháme našim zákazníkům zavádět a udržovat kulturu bezpečnosti, zlepšovat pracovní prostředí a zvyšovat efektivitu práce.

logo-happyend

V naší nabídce najdete přes 10 tisíc produktů, které pomáhají zvýšit bezpečnost a zlepšit vaše pracoviště. Potřeby vašeho provozu dokážeme řešit komplexně, ale s individuálním přístupem. A to včetně projektové přípravy, montáže, školení a servisu.

Naše produkty a řešení dělíme do tří hlavních skupin.

Bezpečnost: Komplexně zajišťujeme bezpečná a zdravá pracoviště.

  • Bezpečnost práce – ochrana zdraví pracovníků
  • Bezpečnost provozu – ochrana majetku a výrobních prostředků
  • Protipožární ochrana a zabezpečení budov – prevence a likvidace požárů

Čistota: Vytváříme čistá a efektivní pracovní prostředí, snižující rizika a chybovost.

  • Čistota provozu – čistota výrobních prostředků a nástrojů
  • Průmyslová hygiena – čistota a zdraví pracovníků
  • Organizace provozu – organizace pracovních procesů a uspořádání pracovišť

Ekologie: Pomáháme předcházet haváriím a pohotově reagovat na jejich vznik.

  • Prevence a likvidaci havárií – v provozu i při zásazích IZS
  • Skladování kapalin – běžných i nebezpečných látek a plynů
  • Odpadové hospodářství – třídění a skladování odpadu

Více na www.happyend.cz

loading