Jaký bude rok 2021 z pohledu automatizace a digitalizace?

Autor článku: Petra Troblová | SKLAD 28. 1. 2021

Uplynulý rok převrátil mnohé z představ a zvyklostí vzhůru nohama. Vedle složitých okolností ale přinesl i unikátní poznatky a výzvy a urychlil věci, které by jinak trvaly daleko déle. Je jisté, že pandemie koronaviru bude mít výrazné dopady do všech sfér hospodářského života. Citelně ovlivní obchod, služby, průmysl, zdravotnictví a také logistiku. Zeptali jsme se proto předních osobností z firem, které působí v této oblasti, jak vidí rok 2021 a jaká mají očekávání. Respondenti spolu již několik let spolupracují ve spolku SKLAD. Kromě zvýšené poptávky po automatizaci v logistice vidí jako nepostradatelnou rovněž pokračující digitalizaci.

V roce 2021 očekávám další zrychlení digitalizace maloobchodu a pokračující růst e-commerce a návazných služeb. Dojde k rozšiřování sítě balíkových přepravců a nově také společností, které poskytují komplexní outsourcing logistiky e-shopů, tzv. fulfillment. Stejně tak čekám změny v automotive segmentu, který ve své novodobé historii prochází významným přerodem. Nástup elektromobility, kde jsou výroba a další vývoj motoru podstatně jednodušší, umožní rozvoj celého odvětví a přinese i výzvy pro logistický řetězec.

Jakub Holec

Jakub Holec,
zakladatel a CEO,
108 AGENCY

Automatizace zůstává nejenom nástrojem pro zvyšování produktivity práce, ale stává se i nástrojem pro udržení provozu v dobách zvýšeného ohrožení lidského faktoru. Proto se dnes investice zvažují z hlediska ekonomické rentability a také ze strategického hlediska. Tahounem růstu investic jsou nadále především e-shopy a zasilatelské společnosti. Nástup digitalizace a stále se zlepšující možnosti simulačních softwarů a virtuální reality umožňují lepší simulaci procesů, vytváření digitálních dvojčat a virtuálního zprovoznění procesu před jeho fyzickou realizací. Trh to již zaregistroval, a tak stále více zákazníků začíná tyto služby požadovat a využívat. To vše bude mít v budoucnu dopady na trh práce – ubyde lidí v logistice zabývajících se fyzickou manipulací se zbožím a zvýší se poptávka po odbornících, kteří budou umět tyto nástroje využívat, udržovat a „krmit“ je daty. Na dodavatele to také bude klást nároky na udržení provozuschopnosti a zajištění servisu. I přes dokonalejší způsoby vzdáleného připojení se tak zvyšuje význam lokálních dodavatelů a zvyšuje se závislost zákazníků na tomto způsobu dopravy. Žádány budou větší stabilní společnosti na rozdíl od menších „garážových“ firem. Nástup doručovacích dronů, humanoidních robotů a jiných high-tech řešení, dnes již technicky realizovatelných, se spíše odkládá. Dbá se více na robustnost a spolehlivost doručovacího řetězce.

Zdeněk Bláha

Zdeněk Bláha,
prokurista, vedoucí oddělení Automatizace,
Blumenbecker Prag

Rok 2020 byl výjimečný extrémním nárůstem e-shopů, a tedy i skladovacích prostor. Zákazník chce zboží nejlépe hned, a tak je zcela zásadní plynulý logistický tok. Ten ale může ohrozit jakákoli havárie ve skladu, která navíc vede ke škodám na majetku a zdraví zaměstnanců. Majitelé skladů proto budou v roce 2021 stále častěji řešit bezpečnost a investovat do antikolizních systémů a ochranných zábran, nárazníků a profilů. Jedině tak totiž zabrání zbytečným střetům manipulační techniky s vybavením skladu nebo personálem a zvýší efektivitu provozu. Naším cílem je, aby do bezpečnosti investovali včas, ne až po nějaké zbytečné, možná i vážné, nehodě.

David Lošťák

David Lošťák,
CEO,
HAPPY END

Stejně jako loni bude i rok 2021 poznamenán krizí vyplývající z důsledků pandemie covid-19. V minulém roce zasáhla zejména obory gastronomie, cestovního ruchu, kultury a dalších služeb, avšak průmyslu se, i díky podpoře ze strany státu, téměř nedotkla. V roce 2021 můžeme očekávat, že do určité míry pocítí následky negativního vývoje hospodářství i některé oblasti průmyslu a obchodu. Bude otázkou, které to budou – dnes asi někdo těžko dokáže odhadnout, jaká bude spotřebitelská nálada pro nákup automobilů. Zakolísání v tomto oboru by mělo pro naše hospodářství zcela jistě negativní dopad. Na druhé straně, pokud se během prvního půlroku podaří ukončit pandemickou krizi a vše se vrátí k normálu, dojde k hospodářské obnově právě nejvíce postižených oborů, které zažijí největší nárůsty. V každém případě bude hledání optimálních řešení v oblasti interních logistických procesů, tzn. zjednodušení a zefektivnění materiálových toků, efektivní využívání skladových kapacit, minimalizace zásob a jejich efektivní řízení, maximální využití zdrojů lidských, technických i technologických, i nadále cílem každého podniku. Proto se do budoucnosti dívám s optimismem i přes všechna negativa, která nás zejména v první polovině roku 2021 ještě čekají.

Karel Šprojcar

Karel Šprojcar,
obchodní ředitel,
JK Logistika

Loňský rok umocnil tlak na digitalizaci a ukázal její zásadní roli pro budoucí konkurenceschopnost a udržitelnost podnikání. Firmy hledají v plánech na rok 2021 úspory, investice do digitalizace ale odkládají minimálně – často jim naopak dávají vyšší prioritu a vidí ji jako nepostradatelnou. Digitalizaci doprovází také proměna role interního IT, které se stává silným partnerem byznysu zejména díky rostoucí popularitě cloudových řešení. Ta jsou nejen flexibilnější, ale investici do nich lze také rozložit v čase a případně financovat z návratnosti řešení.

Roman Žák

Roman Žák,
předseda představenstva,
Aimtec

Věřím, že rok 2021 bude pro celou Českou republiku stabilizačním rokem. Předpokládám, že ještě minimálně první čtvrtletí bude vzhledem k situaci a omezením ve vztahu k pandemii velmi náročné. Doufám, že druhé pololetí již bude návratem k normálnímu fungování a že se to pozitivně promítne do celé ekonomiky. Proto na trhu s manipulační technikou neočekávám žádné zásadní změny, směrem nahoru, ani dolů. Už v přechozích letech bylo možné vidět zvýšený zájem firem o zefektivňovaní skladových prostor a automatizaci. I díky tomu, že stále nedošlo k narovnání pracovního trhu v České republice, počítám s tím, že firem, které budou mít zájem nějakým způsobem řešit automatizaci, bude i v roce 2021 přibývat ‒ jsme připraveni jim v tomto směru pomoci a nabídnout naše know-how. Také předpokládám, že díky trendu elektromobility automobilů se toto téma bude přenášet i do našeho oboru a firmy se budou ještě více zajímat o různé možnosti pohonů a využívání energie, jako je například nasazení Li-Ion baterií. Také STILL ČR v této oblasti výrazně investuje a má velmi širokou nabídku různých možností. Vzrůstající potenciál vidím jak u manipulační techniky, tak u regálových systémů a různých bezpečnostních prvků. Pandemie tyto potřeby trhu ještě zvýšila, ať už jde o systémy pro správu a řízení flotil manipulační techniky nebo o antikolizní systém apod. V roce 2021 budeme pracovat na zlepšení těchto systémů a služeb tak, abychom byli schopni co nejlépe pokrýt potřeby našich zákazníků.

Tomáš Hnízdil

Tomáš Hnízdil,
obchodní ředitel / Sales Manager,
STILL ČR

Spolehlivou vyhlídkou na rok 2021 je, že podniky se při svých úvahách o tom, jak nejlépe optimalizovat provoz a urychlit růst, už od jeho začátku potýkají s nepředvídanými okolnostmi. Pandemie koronaviru covid-19 dostala pod tlak nejrůznější odvětví průmyslu, a tak tomu bude i v letošním roce. Zároveň však byla katalyzátorem vývoje klíčových technologií, které mohou společnostem pomoci uspět v roce 2021 i dále v budoucnosti. Zásadní je, a i nadále bude, schopnost integrovat nová technologická řešení pro udržení provozu a ziskovosti a také optimalizaci pracovních toků s cílem zvládnout opakované špičky v poptávce a narušení dodavatelského řetězce. Pandemie urychlila sekulární trendy, které probíhaly již předtím, jako jsou elektronické obchodování, automatizace a optimalizace dodavatelského řetězce. Příklady toho jsou „nákup online s vyzvednutím v obchodě“ (buy online pick-up in-store, BOPIS), expedice z obchodu a mikrofulfillment. To, že jsme tyto příležitosti dokázali uchopit, je dáno technologickým pokrokem, který zahrnuje internet věcí (IoT), cloud computing a dynamické inteligentní plánování. Společnosti zvyšují své výdaje na inteligentní automatizaci, včetně robotiky a umělé inteligence (AI) ve spojení se strojovým učením (ML), a na řešení na bázi preskriptivní analýzy. Podniky, které chtějí posílit možnosti svých pracovníků v první linii pomocí poznatků pro rozhodování v reálném čase, budou muset tyto technologie v roce 2021 povýšit na svou prioritou.

Tom Bianculli

Tom Bianculli,
Chief Technology Officer,
Zebra Technologies

Sdílejte článek


Mohlo by vás také zajímat

Všichni automatizují, my budeme také! Je ale automatizace skutečně vhodná pro každého?

Článek

Automatizace

Všichni automatizují, my budeme také! Je ale automatizace skutečně vhodná pro každého?

9. 9. 2021
Automatizace je bezesporu velkým trendem posledních let. Ze zkušeností partnerů ve spolku SKLAD vyplývá, že o ní přemýšlejí...

Dozvědět se více

Všechny ćlánky

Potřebujete poradit?

Chci konzultovat řešení

Potřebujete poradit?
loading