Může nás rok 2022 v logistice ještě něčím překvapit?

Autor článku: Petra Troblová 12. 1. 2022

Máme za sebou další rok, který přinesl proměnlivé podnikatelské prostředí. Dynamický a v mnoha ohledech až překotný vývoj postavil do přímé cesty řadu překážek. Narušuje se plynulost dodavatelského řetězce, rostou ceny, chybějí materiál, součástky, pozemky, pracovní síla. Současně ale čelíme výzvám, které nám mohou pomoci k vyšší flexibilitě a hledání nových řešení. Své o tom vědí i představitelé společností ze spolku SKLAD, které pomáhají zákazníkům z různých průmyslových sektorů v rozvoji logistiky. Do nového roku 2022 vzhlížejí se zdravou mírou optimismu. Jak hodnotí rok 2021 a co nás podle nich čeká v následujících měsících?

Rok 2021 potvrdil, že digitalizačních projektů potřebujeme stále více a stále rychleji. To platí nejen v raketově rostoucím odvětví e-commerce, ale prakticky v celém spektru distribučních a výrobních společností. A příští rok? Ještě nedávno byla automatizace vnímána jako budoucnost logistiky. Dnes začíná být nutností. Nemluvíme už jen o drobných projektech typu zapojení AMR, ale o komplexních implementacích, jako jsou plně automatizované sklady obklopené množstvím dalších technologií. Takové realizace jsou oproti běžným projektům extrémně náročné na zkušenosti a kapacity interní i dodavatelské. Poptávka po kompetentních dodavatelích bude obrovská, jejich kapacita je však omezená. Obzvlášť zkušení dodavatelé, kteří dokážou být zákazníkovi během digitalizačních projektů partnerem, se stanou nedostatkovým zbožím. Rok 2022 proto zahájí s drobnou nadsázkou podle hesla „Boj o dodavatele“.

Roman Žák

Roman Žák
předseda dozorčí rady
Aimtec

Čeká nás zrychlené zavádění automatizace, a to i mezi logistickými společnostmi, které dosud ještě nepřistoupily k digitalizaci svých provozů. Automatizace už není chápána jako pokročilá technologická strategie, ale jako základ provozního fungování podniku, právě tak jako řízení zásob a mobilní technologie. Pro nedostatek pracovních sil už dnes není automatizace jen otázkou efektivity. Stala se nezbytným předpokladem pro zajištění základní kontinuity provozu. Organizace, které se dříve obávaly, že automatizace způsobí rozvrat personálních zdrojů nebo podnikových procesů, zjišťují, že zaměstnanci ji přijímají jako kolaborativní způsob plnění pracovních úkolů. Dokonce sledujeme, že trh průmyslové a skladové automatizace táhne dopředu spousta technologických řešení. Ať už jde o RFID, strojové vidění nebo kolaborativní roboty (coboty) ve skladu, je patrné, že naši zákazníci jejich zavádění a širší uplatnění v různých aplikačních prostředích podporují. Vědí, že jsou pravděpodobně nejlepší – nebo možná jedinou – volbou při řešení určitých problémů.

Tom Bianculli_ZEBRA

Tom Bianculli
Chief Technology Officer
Zebra Technologies

V roce 2021 se trh potýkal s nedostatkem čipů, ale i dalších součástek a materiálů. Příčinou byly výpadky ve výrobě a v dopravě, svůj podíl na tom měly také firmy, které si kupovaly výrobky do zásoby na sklad. Jejich cílem bylo především zajištění materiálu pro svou výrobu, v některých případech ale šlo i o spekulativní nákupy za účelem přeprodejů za vyšší ceny. Vzhledem k nedostatku pracovních sil a jejich omezené mobilitě bude v roce 2022 přetrvávat poptávka po automatizaci procesů jak ve výrobě, tak v logistice. Přes obtížnou ekonomickou situaci v mnoha odvětvích však firmy nejsou schopny nebo ochotny investovat tolik prostředků, které by jim tento problém pomohly řešit. Doba realizací automatizačních projektů se kvůli potížím v dodávkách prodlužuje. To představuje další důvod, proč se tento stav nepodaří v krátké době překonat.

Zdeněk Bláha

Zdeněk Bláha
Managing Director
Blumenbecker Prag

V roce 2021 pokračovala zvýšená poptávka po náročnějších, komplexnějších, ale také dražších automatizačních projektech. I přes tento velký zájem ale byly firmy, které ještě úplně nedospěly do fáze jít cestou plné automatizace, zavádět změny postupnými kroky, definovat jasné kompetence a standardy. V roce 2022 očekáváme, že bude v souvislosti se zvýšenými požadavky po automatizaci přetrvávat obtížnost v plánování termínu dodávek potřebných komponent. Dodávky i od renomovaných firem se již nyní pohybují ve lhůtách mnoha týdnů, jelikož nemají čipy a další materiál a nefunguje logistika. Navíc se neustále navyšují ceny a koncový zákazník je musí akceptovat. Pozitivně ale vnímám, že tento trend posunuje dopředu nejen zákazníky, ale i dodavatele. Zlepšuje se pracovní prostředí operátorů, zvyšuje se výkonnost a současně se přes počáteční investice snižují provozní náklady. Tato doba nás všechny učí velké flexibilitě a improvizaci.

Pavel Kraus_LogTech

Pavel Kraus
výkonný ředitel
LogTech

Loňský rok bych přirovnal k plavbě po rozbouřeném moři – jsme rádi, že jsme ji absolvovali s úspěchem vyjádřeným 15% růstem. Dodáváme zboží do předních průmyslových podniků, a tak jsme i my pocítili zpomalení automobilového průmyslu, prudké výkyvy v plynulosti logistického řetězce a výrazný růst cen napříč trhy. Přesto se nám podařilo dokončit významné projekty v oblasti bezpečnosti práce a ekologie provozů a vybudovat si stabilní pozici na trhu ochrany zdraví na pracovišti. Naučili jsme se, co dělat pro to, abychom spolehlivě fungovali i za turbulentních podmínek. Utvrdili jsme se například v tom, že se často vyplácí upřednostnit spolupráci s ověřenými západoevropskými dodavateli. Příležitosti vidíme mimo jiné v růstu celého segmentu logistiky, v odborných službách a také v nástupu elektromobility ve výrobních a logistických provozech. Do roku 2022 tedy vyhlížíme s mírným optimismem.

Ondřej Sobička_HAPPY END

Ondřej Sobička
obchodní ředitel
HAPPY END

Rok 2021 byl z pohledu průmyslových nemovitostí rekordní, ať už z hlediska zahájené výstavby, nebo pronájmů. Počet projektů ve výstavbě vytrvale rostl a i díky vysoké poptávce dosáhl dlouhodobého maxima. Novým developmentem reagovali developeři na enormní zájem ze strany nájemců, díky kterému klesla neobsazenost prémiových průmyslových prostor na historické minimum. Trh na to odpovídá nejen nárůstem akvizicí pozemků pro nový development, ale i předpokládaným vzrůstem podílu spekulativní výstavby, kdy o nájemci prostor není předem rozhodnuto ještě před dokončením výstavby. Pozemky pro průmyslový development nicméně docházejí a nové zóny se prakticky nepřipravují. Výrazně rostou také ceny nájemného. V roce 2022 bude pro firmy klíčové zefektivnění a optimalizace provozu pro udržení konkurenceschopnosti. Řešením v oblasti dostupnosti průmyslových nemovitostí budou investice do automatizace rutinních činností. Celkově si však pro rok 2022 a pro segment komerčních nemovitostí zachováváme pozitivní výhled.

Jakub Holec

Jakub Holec
zakladatel a CEO
108 AGENCY

Uplynulý rok byl plný výzev. Navzdory extrémně náročnému období se nám hlavně díky našim zaměstnancům a rychlým interním opatřením opět podařilo posílit podíl na trhu s novými stroji, vyhrát velké komplexní projekty a dosáhnout rekordního počtu prodaných nových strojů za poslední roky. I v době nejtvrdších omezení jsme se snažili držet standard služeb, na který jsou zákazníci zvyklí. Obohatili jsme například mobilní myčku manipulační techniky o službu účinné dezinfekce. Do roku 2022 máme velké plány, rozšiřujeme týmy, vylepšujeme procesy a služby a chceme tak být co nejlépe připraveni na nové projekty a požadavky našich zákazníků. Chceme držet krok s trendy v oblasti energie a udržitelnosti, digitalizace, bezpečnosti a automatizace a přinášet novinky v rámci rodiny elektrických a automatizovaných vozíků. Zároveň pevně věříme, že situace ohledně pandemie bude o něco příznivější.

Tomáš Hnízdil

Tomáš Hnízdil
obchodní ředitel a prokurista
STILL ČR

Odhadnout vývoj pro rok 2021 se nepodařilo nikomu. Očekávání se nenaplnila, ať už se týkala ekonomiky, inflace, pandemie, nebo účinnosti vakcín. Možná jedině volby přinesly pozitivní změnu, ale to ukáže až čas. Podobně těžké bude předjímat, co se stane v roce 2022. Všechny odhady budou spíše zbožná přání. Věřím, že v roce 2022 dojde k postupnému zlepšování. Inflace tu s námi asi bude dále, ale vlády a lidé snad dostanou rozum a covidová mánie skončí. Pokud se podaří trochu přibrzdit zelené šílenství z EU, mohli bychom se přiblížit stavu, kdy je výroba plánovatelná, dodavatelsko-odběratelské vztahy a logistika fungují a děti chodí do školy. Když se k tomu přidá i menší krize nepotřebných oborů, skončí uměle podporovaná zaměstnanost a naopak míra nezaměstnanosti vzroste na zdravou úroveň. Výrazně to vše pomůže naší ekonomice. V každém případě přeji všem stálé a pevné zdraví – ať už se v roce 2022 bude dít cokoliv.

Karel Šprojcar

Karel Šprojcar
ředitel, člen představenstva
JK Logistika

Sdílejte článek


Napište nám

SKLAD

Petra Troblová

Managing Director

Zaujalo vás toto téma? Obraťte se na našeho odborníka, který s vámi vše rád probere.

Chci vědět více

Petra Troblová
loading