Jak na bezpečnost práce ve skladu

Autor článku: Lucie Zona | HAPPY END 31. 3. 2021

Ing. Vít Hofman, specialista BOZP a PO, se ve spolupráci s HAPPY ENDem komplexně zamyslel nad bezpečností práce ve skladech, podrobně sepsal největší rizika, která hrozí v běžných skladech, a nastínil možná opatření, jak jim předcházet. Pro spolek SKLAD pak spolu s HAPPY ENDem připravil checklist, pomocí kterého můžete zhodnotit bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve svém skladu.

Rizika jsou vlastně jasná, ale...

Nejde o to, že by lidé nevěděli, jaká rizika ve skladech hrozí. Často je ale podceňují nebo nechtějí investovat do ochranných opatření, a to ať už svůj čas, nebo finance. Nejenom že by takovými investicemi ve skutečnosti zvýšili efektivitu práce ve svém skladu, ale také by mohli zabránit mnohdy i smrtelným úrazům.

Tak si ta rizika projděme

Ve své studii Ing. Hofman nejprve uvádí obecně platné minimum právních a ostatních předpisů BOZP pro sklady. Pak se zabývá jednotlivými riziky a jejich řešeními. Jaká rizika konkrétně zmiňuje?

  • Kolize s dopravním nebo manipulačním prostředkem

Přední místo mezi riziky má ve studii možná kolize dopravních nebo manipulačních prostředků s osobami ve skladech nebo s vybavením skladu. A jak všichni očekáváme, nejrizikovějšími místy jsou křižovatky. Na nich je třeba důsledně oddělit pohyb chodců od pohybu dopravních prostředků – typicky pomocí plastových nebo ocelových zábran nebo pomocí moderních LED projektorů, kterými můžete nasvítit v podstatě i jakékoli bezpečnostní značení. Také se v praxi osvědčilo umístit před vstupem na přechod branku. Díky moderním systémům navíc dokáže zámek branky komunikovat s manipulační technikou, takže když se blíží např. motorový vozík, branka se zamkne. V neposlední řadě pak k bezpečnému provozu na křižovatkách skladů velkou měrou přispívají bezpečnostní (dopravní) zrcadla.

Specifickým manipulačním prostředkem jsou jeřáby. U nich hrozí především pád manipulovaného břemene. V tomto případě nesmí nikdo být v prostoru pod břemenem ani v okolí, do kterého můžou odlétnout části břemene. Takové prostory snadno vyznačíte pomocí moderních systémů, jako je ALIS.

alis-led-projektor

  • Nevyhovující podlahy

Pokud jde o podlahy a komunikace skladu, ty musí být rovné, pevné, bez jakýchkoli prohlubní a upravené proti skluzu. Uklouznutí nebo zakopnutí jsou totiž jednou z nejčastějších příčin pracovních úrazů.

  • Riziko ekologické havárie

V případě, že skladujete nebezpečné chemické látky nebo směsi, pravidelně kontrolujte, že máte po ruce dostatečné množství asanačních prostředků, např. sorbentů. Budete díky tomu připraveni na likvidaci možné havárie.

  • Práce ve výškách

Ve své studii se Ing. Hofman dále věnuje práci ve výškách. Uvádí, že prioritou je za účelem zvýšení místa práce zajistit odpovídající prostředky – žebříky, bezpečnostní koše nebo nejlépe profesionální pojízdnou zdvihací plošinu.

bezpecnostni-kos

  • Manipulační jednotky a regály

A jak je to s manipulačními jednotkami a skladovacími prostředky, tedy paletami, bednami, gitterboxy apod.? Vždy musíte respektovat pokyny jejich výrobce, především s ohledem na nosnost a maximální stohovací výšku.

V případě regálů hrozí celá řada rizik, ať už jejich zborcení z jakéhokoli důvodu, pád materiálu z regálu nebo náraz osoby nebo manipulační techniky do přečnívajícího materiálu.

  • Mikroklimatické podmínky

Když přemýšlíme o rizicích hrozících ve skladu, nesmíme zapomenout ani na mikroklimatické podmínky, jako je osvětlení, kvalita ovzduší a teplota. Dalším rizikovým faktorem je hluk. Ten za vás snadno ohlídá monitor hluku – pokud je to třeba, upozorní zaměstnance skladu na to, že by měli použít ochranu sluchu.

Co dalšího se ze studie dozvíte?

Ve studii se také dočtete, jaké náležitosti musí mít místní řád skladu neboli základní dokument pro bezpečnost práce ve skladech. V místním řádu v podstatě podrobně popíšete všechno výše zmíněné a další rizika a jejich ochranná opatření, na která tady není prostor, ale o kterých si můžete přečíst víc právě ve studii Ing. Hofmana.

Nezapomeňte na checklist

Nakonec si nezapomeňte na našich stránkách stáhnout checklist vytvořený exkluzivně pro SKLAD, pomocí kterého zjistíte, jak jste na tom s BOZP ve svém skladu.

Sdílejte článek


Mohlo by vás také zajímat

Co všechno s sebou nese BOZP ve skladu: Čistota a úklid (1. díl)

Článek

Bezpečnost

Co všechno s sebou nese BOZP ve skladu: Čistota a úklid (1. díl)

8. 2. 2022
V novém seriálu Co všechno s sebou nese BOZP ve skladu se nad tématem ochrany zdraví a bezpečnosti při práci...

Dozvědět se více

Systémové řešení úklidu, čistoty a hygieny

Článek

Bezpečnost

Systémové řešení úklidu, čistoty a hygieny

12. 10. 2021
Vysoké nároky na úklid, čistotu a hygienu jsou znakem bezpečného provozu. Neobejdou se bez nich velké provozy, logistická...

Dozvědět se více

Co všechno s sebou nese BOZP ve skladu: Podlahové značení (2. díl)

Článek

Bezpečnost

Co všechno s sebou nese BOZP ve skladu: Podlahové značení (2. díl)

4. 5. 2022
V 1. dílu seriálu Co všechno s sebou nese BOZP ve skladu jsme se zabývali čistotou a úklidem logistických...

Dozvědět se více

Všechny ćlánky

Potřebujete poradit?

Chci konzultovat řešení

Potřebujete poradit?
loading