Mějte přehled o tom, kdo vám chodí po skladu

Autor článku: SECURITAS ČR 16. 3. 2023
Chcete mít dokonalý přehled o tom, kdo se pohybuje ve vašich skladovacích prostorách a jak zefektivnit jejich chod? Potřebujete vědět, kdy a kde se nacházelo zboží, přepravníky nebo vysokozdvižné vozíky a jakou trasou se pohybovaly během dne? Nebo si zkrátka potřebujete ohlídat, aby do vašeho skladu nechodil nikdo, kdo k tomu není oprávněný? To vše umí nová služba Securitas Device Motion Monitoring (DMM), kterou nabízí největší bezpečnostní agentura na tuzemském trhu Securitas ČR.

Monitoring jasně definovaných zařízení

V prvé řadě jde o unikátní způsob zabezpečení objektů a uzavřených prostor, aniž by bylo třeba využívat fyzické ostrahy nebo instalace nákladného kamerového systému. DMM funguje jako monitoring zařízení, majetku a osob ve sledovaném prostoru pomocí sady citlivých lokátorů a čidel, které detekují zařízení se signálem Bluetooth, RFID nebo WiFi. Může jít například o čipové karty, tablety, notebooky ale třeba i zmíněné manipulační prostředky.

Systém může být využit k sledování toku materiálu, monitorování manipulačních prostředků a plánování jejich údržby, k ochraně majetku proti odcizení nebo neoprávněné manipulaci, nebo řízení technického vybavení budov. DMM je možné integrovat s kamerovým nebo přístupovým systémem nebo ho napojit na dispečink Securitas Operation Center (SOC), který může okamžitě reagovat na mimořádné situace, například výjezdem mobilní jednotky nebo spuštěním poplachu.

Namodelujte si sklad v mobilu a podívejte se na historii pohybů v něm

DMM umí detekovat přítomnost a pohyb zařízení, majetku a osob v předem definovaném prostoru a může tak měřit obsazenost místností, ale třeba i venkovních parkovišť. Využití systému je mnohem širší a Securitas ČR se nebrání žádné možnosti, pokud to nenaruší jeho bezpečnostní funkce. Pro zjednodušení a přehled detekovaných zařízení na monitorech a mobilních telefonech DMM využívá vizualizaci strážených prostor ve 3D modelech, které jsou uživatelsky velmi přívětivé. Oprávněná osoba si tak může zobrazit kolik detekovaných zařízení a obsluhujících osob se aktuálně ve skladu nachází, i historii jejich pohybu ve sledovaném prostoru.

Device Motion Monitoring (DMM) je prvním produktem české pobočky Securitas, který má ambici stát se globální službou v rámci mateřské Securitas AB se sídlem ve Švédsku.

V rámci pilotních projektů si Securitas ČR vyzkoušel monitoring přístupových karet a čipů instalovaných například ve služebních noteboocích. Cílem tohoto projektu byla ochrana majetku před neoprávněnou manipulací či vynášením zařízení z hlídaných objektů. Testování technologie proběhlo i ve venkovních prostorech, kde jsme pomocí lokátorů identifikovali projíždějící vozy s platnou kartou a naopak detekovali a zaznamenali vozy bez oprávněné karty.

Přímo v sídle Securitas ČR v Praze se pak testovala vytíženost pracovních prostor zaměstnanci a pohyb návštěvnických karet po budově. K tomu je vhodné 3D model objektu rozdělit do jednotlivých střežených zón a určit pravidla vstupu a výstupu. DMM na základě detekce čipových karet v zónách okamžitě vyhodnotí, zda se jedná o oprávněný vstup. V případě porušení pravidel DMM vyhlásí poplach a zašle výstražné notifikace.

Součástí čipové karty jsou dále panic tlačítko a akcelerometr, které stisknutím nebo při pádu osoby na zem mohou přivolat první pomoc. Střežené sklady lze také vybavit environmentálními senzory, které monitorují pracovní podmínky v prostorech. Takový monitorovaný objekt poskytuje informace o lokalizaci pracovních prostředků, materiálu, personálu a důkladné zpracování nashromážděných dat může vést k efektivnímu chodu procesů v objektu.

senzory

Sdílejte článek


Mohlo by vás také zajímat

Inteligentní kamerové systémy v roce 2022 – jak fungují?

Článek

Ostraha

Inteligentní kamerové systémy v roce 2022 – jak fungují?

2. 12. 2022
Z průzkumu Trendy v české logistice 2022, který SKLAD provedl mezi logistickými experty letos na podzim, vyplynulo,...

Dozvědět se více

Bezpečnostní agentura SECURITAS ČR se připojuje k iniciativě SKLAD

Článek

Ostraha

Bezpečnostní agentura SECURITAS ČR se připojuje k iniciativě SKLAD

21. 3. 2022
Profesní sdružení společností poskytujících služby v oblasti logistiky SKLAD má nového člena. Je jím česká pobočka agentury Securitas....

Dozvědět se více

Budoucnost    e-commerce logistiky patří automatizaci

Článek

Automatizace

Budoucnost e-commerce logistiky patří automatizaci

15. 12. 2021
S rostoucí poptávkou po skladovacích prostorech v sektoru e-commerce roste i zájem o automatizaci. Průmyslový sektor...

Dozvědět se více

Všechny ćlánky

Potřebujete poradit?

Chci konzultovat řešení

Potřebujete poradit?
loading