Budoucnost e-commerce logistiky patří automatizaci

Autor článku: Karolína Skalková | 108 AGENCY 15. 12. 2021

S rostoucí poptávkou po skladovacích prostorech v sektoru e-commerce roste i zájem o automatizaci. Průmyslový sektor se nyní potýká s mnoha problémy od zdražování stavebních materiálů a energií až po nedostatek komponent pro zajištění výroby. Firmy musejí navíc řešit nedostatek zaměstnanců. Stále více se proto e-commerce společností uchyluje k investicím do automatizace v oblasti logistiky, díky které mohou dosáhnout finančních i časových úspor.

Sektor české e-commerce roste. Největší hráči na trhu investují značné finanční prostředky do skladů, logistických procesů a vybavení. Logistická centra pro online obchody však mají svá specifika, kterými se liší od ostatních provozů. Především v e-commerce je současným obecným trendem automatizace.

Lokalita skladu je vždy na prvním místě

Z hlediska polohy distribučního centra e-commerce skladu je nejdůležitější jeho blízkost k zákazníkům, respektive nejkratší možná vzdálenost ke spotřebitelům. Oblíbené lokality jsou proto především v bezprostřední blízkosti velkých měst – hlavně Prahy a Brna. Zároveň je však potřeba myslet na to, že u tohoto typu centra je očekávána vyšší dopravní zátěž, a výběr lokality by tak měl tento fakt zohlednit. Ve světě je stále větší pozornost věnována city logistice.

„U nás je přesto výstavba městských skladů, především ve větších městech, stále méně pravděpodobnou variantou. Logistika a distribuce si nemohou dovolit platit takové ceny za pozemky jako rezidenční nebo retailové projekty. K tomu se přidává nelibost místních obyvatel a zastupitelstev ke zvýšené dopravě či ekologické zátěži. Proto je logistika stále více vytlačována dál od měst.“

Robert Sgariboldi, vedoucí oddělení průmyslových pronájmů, 108 AGENCY

Ani e-shopy se nesnaží za každou cenu o budování distribučních skladů v intravilánu velkých měst, větší distribuční centra budují na jejich okrajích. Pro doručení zboží zákazníkům využívají také různé druhy výdejních míst a boxů – automatizovaných výdejních míst. Jde například o AlzaBoxy, MALL Boxy, WEDO BOXY nebo Z-BOXY, samoobslužná výdejní místa Zásilkovny.

„Firmy nepotřebují sklad pro uložení zboží přímo ve městě, ale stačí jim větší fulfillment centrum za jeho hranicí. Boxy a výdejní místa pak v ideálním případě zavážejí zbožím pro odběratele v nočních hodinách, kdy je ve městě nízká dopravní zátěž. U regionálních odbytišť se objevuje častý případ centrálního skladu, který využívají dva až tři kraje společně a ze kterého se zboží rozváží prostřednictvím distribučních firem."

Robert Sgariboldi

Specifické požadavky e-commerce na skladové a distribuční řešení

Sklady pro e-commerce společnosti mají svá specifika a odlišnosti od skladů pro běžnou logistiku. Typické jsou úzké uličky, podlahy s vysokou nosností či vícepatrový regálový systém neboli Pick Tower. Důraz je také kladen na větší počet vrat a můstků, tzn. vstupů a výstupů do skladu pro odbavení většího množství dopravních prostředků.

Důležitým parametrem z pohledu e-commerce logistiky je výška budovy, protože hojně využívané Pick Towery mohou mít až několik výškových úrovní. Je zde uskladněno velké množství malých artiklů, a to umožňuje efektivní využití prostor.

Vyžaduje to ale zvýšené nároky na podlahu. Místo standardních 5 t/m2 je mnohdy požadovaná nosnost až 40 t/m2, podlaha musí být navíc extrémně rovná. Proto je třeba zabývat se jejími vlastnostmi již při projektování stavby, v pozdější fázi jsou podobná zvyšování standardu skladové podlahy velmi nákladná.

Míra nasazení automatizace ve skladu ovlivňuje počet zaměstnanců. S tím je spojeno řešení velikosti sociálního zázemí, vzduchotechniky či zvýšené intenzity osvětlení. Důraz je kladen i na požárně bezpečnostní řešení budovy. Čím je vestavba složitější a čím více lidí se pohybuje v různých výškových patrech, tím důležitější je vhodný projekt protipožární ochrany.

Naopak pokud sklad využívá více automatizačních systémů a pohybuje se v něm méně zaměstnanců, spotřebuje větší množství elektrické energie pro svůj chod. Automatizovaná manipulační technika, například zakladače nebo přepravní vozíky, fungují na bázi lithium-iontové baterie. Ta má sice oproti ostatním bateriím daleko větší kapacitu, delší životnost a rychleji se nabíjí, potřebuje však vyšší příkon pro své dobíjení. Samozřejmostí je i napojení na kvalitní síť optickými kabely a zajištění spolehlivého internetového připojení, protože automatizovaný provoz je vysoce náročný na IT řešení a napojenou infrastrukturu.

Automatizovaný sklad by měl být ideálně navržen na určitou a neměnnou kapacitu zboží, které odbavuje. Jakékoliv další dodatečné úpravy jsou velmi drahé. Pokud dojde k naddimenzování kapacity, investice se nemusejí vrátit. Naopak v případě poddimenzování, i za předpokladu navýšení počtu zaměstnanců, se kapacita nezvýší a systém bude pracovat stejně.

Automatizační technika pro manipulaci se zbožím v e-commerce

Specifikou e-commerce je velká variabilita manipulovaných předmětů – krabic různých velikostí a tvarů, sáčků nebo obálek. Tomu se musí přizpůsobit automatizační technika.

Automatizace manipulací začíná u vyskladňování zboží z přepravních aut a kamionů. Pro kamiony se používá tzv. Truck Unloader, pracující na semiautomatickém principu manipulátoru s obsluhou a výsuvným pásem.

FOTO: Truck Unloader. Zdroj: BEUMER Group GmbH & Co. KG

Truck Unloader

Aby bylo možno jednotlivé balíky dále roztřídit, používají se takzvané singulátory (oddělovače balíků) pracující buď na principu několika pásových dopravníků se vzrůstajícími rychlostmi (prostorově náročné řešení), nebo na principu manipulace pomocí robotických paží s detekcí balíků kamerovým systémem (pomalejší řešení).

pásový singulátor

singulátor s ramenem_final

FOTO: Pásový singulátor a singulátor s manipulačním ramenem. Zdroj: BEUMER Group GmbH & Co. KG

Pro výkonné roztřídění balíků pomocí čárového kódu lze použít tzv. lineární třídiče pracující na principu přímého dopravníku s výhybkami (třídicí kapacita řádově 5 000 balíků za hodinu) nebo pro ještě výkonnější třídění kruhové karuselové třídiče.

lineární třídič

kruhový třídič_final

FOTO: Lineární a kruhový třídič. Zdroj: BEUMER Group GmbH & Co. KG

Sdílejte článek


Mohlo by vás také zajímat

Chcete automatizovat? Plánujte několik let dopředu

Článek

Automatizace

Chcete automatizovat? Plánujte několik let dopředu

22. 6. 2022
Poslední dva roky přinesly velmi nestabilní situaci v dodavatelsko-odběratelském řetězci. Většina výrobců a dodavatelů čelí problémům...

Dozvědět se více

Všechny ćlánky

Potřebujete poradit?

Chci konzultovat řešení

Potřebujete poradit?
loading